top of page
Schermafbeelding 2021-04-23 om 11.32.43.

Project Blik Vooruit

Digitale leeromgeving voor vmbo-tl techniek leerlingen

  • Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam

  • Tijdsbestek: 5 maanden (september 2021 - februari 2021)

  • Teamvorm

Blik Vooruit: Projecten

Planner

Back-up teamcaptain

Aandragen methodes en technieken

Blik Vooruit: Citaat

Mijn rol in het team

Blik Vooruit: Projecten

Ontwerpopgave

"Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat 3e en 4e jaars leerlingen van het vmbo-tl met sectorkeuze Techniek, die moeite hebben met leren, intrinsiek gemotiveerd raken waardoor zij op hetzelfde niveau als hun klasgenootjes komen én blijven?"

Het proces

Voor de Hogeschool Rotterdam kregen wij de opdracht om een interactief leermiddel te ontwerpen voor middelbare scholieren. Binnen de onderzoeksfase kwamen mijn team en ik er achter dat er binnen het vmbo-tl veel leerlingen zijn die achterstanden oplopen door gebrek aan intrinsieke motivatie. Dit bleek, na het uitvoeren van desk en fieldresearch, veroorzaakt te worden doordat deze doelgroep niet zelfstandig en gestructureerd te werk kan gaan. Door ons te focussen op wat de doelgroep mist tijdens de lessen, kwamen wij tot een product dat focust op het proces en hen bovendien een beeld geeft van hun droombaan.

Schermafbeelding 2021-04-23 om 08.58.00.

Informatie over de doelgroep verzamelen en inzichtelijk maken

De Customer Journey Map en een Empathy Map heb ik gebruikt om de onderzoeksresultaten over vmbo-tl leerlingen te verwerken. Op deze manier wilde ik meer inzicht krijgen in de emoties en frustraties van onze doelgroep. Door deze beroepsproducten eerst in te vullen met aanname's en informatie waar wij al over beschikten, konden we vervolgens de onbekende gebieden verder invullen middels interviews met de doelgroep.

High Five 2A - The Value Poroposition Ca

Waarde creëren voor de gebruiker

Om ervoor te zorgen dat de vmbo-tl leerlingen ons uiteindelijke product ook waardevol zouden vinden, heb ik een Value Proposition Canvas gebruikt. Door mij in te leven in de gebruiker en onze onderzoeksresultaten erbij te halen, heb ik de pains&gains van de doelgroep uitgewerkt. Vervolgens heb ik deze omgezet in hoe ons concept een Pain Reliever of een Gain Creator zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dit gaf mij inzicht in hoeverre de pijnpunten van de doelgroep zou worden opgelost en welke pijnpunten bleven bestaan met het huidige concept dat wij op dat moment hadden.

6016b39dbe8e9e3db14104a6_tempImageR66TSx

Gebruikerstesten en schetsen

De wireframes die ik het geschetst middels de 'crazy 8' methode met mijn team hebben ervoor gezorgd dat we veel verschillende ontwerpen hadden voor de vormgeving van ons product. Ik heb tijdens het schetsen rekening gehouden met de enquêteresultaten over de vormgeving die wij verspreid hebben onder de doelgroep. Op deze manier gingen wij niet blind het ontwerpproces in. Vervolgens heb ik in Figma een tweetal clickable prototypes gemaakt en getest bij de doelgroep.

Blik Vooruit: Werk
Schermentestt2.gif

Resultaat

Het uiteindelijke product dat wij hebben gemaakt is de Blik Vooruit app. Met deze app willen wij vmbo-tl leerlingen met sectorkeuze Techniek helpen om gestructureerder te werk te gaan vanuit hun intrinsieke motivatie. Dit kunnen zij behalen door middel van het maken van opdrachten over de lesstof, kijken van masterclasses en het spelen van interactieve games. Blik Vooruit focust op het proces in plaats van eindresultaat door niet alleen te richten op hoeveel de leerling goed doet, maar ook op wat hij of zij al heeft behaald. Tenslotte willen we hen meer visie geven op hun toekomstige carrière door hen de mogelijkheid te geven om een werkplaats in te richten, gereedschap en machines te verzamelen en hier veiligheidquizes over te doen.

Winnend concept Design Challenge 5 klas 2A
Blik Vooruit: Video

Visuele vaardigheden opdoen

Beeldschermen uit de app Blik Vooruit waarin ik actief heb meegewerkt aan de inhoud en vormgeving.

Blik Vooruit: Portfolio

Onderdeel van de expo presentatie over Blik Vooruit op Miro die ik heb ontworpen (incl. storyboard).

6016b5f6eabae8b64510f2f2_Schermafbeeldin
Blik Vooruit: Welkom
bottom of page