top of page
Blik Vooruit: Projecten
Schermafbeelding 2022-06-23 om 18.15.02.png

Mijn wens, Mijn grens

Brugklassers kennis geven over seksuele straatintimidatie en hoe hiermee om te gaan.

  • Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

  • Tijdsbestek: 3 maanden (april 2022 - juni 2022)

  • Teamvorm

Planner

Proces in beeld brengen op Miro 

Aandragen methodes en technieken

Blik Vooruit: Citaat

Mijn rol in het team

Blik Vooruit: Projecten

Ontwerpopgave

Hoe kunnen wij het onderwerp seksuele straatintimidatie zodanig definiëren dat wij eersteklassers van de middelbare school bewustzijn geven over wat SSI is, hoe je in een SSI gerelateerd situatie kan handelen en hoe deze doelgroep hun eigen grenzen hierbij aan kan geven?

Wat is het?

Vanuit de Gemeente Rotterdam kregen wij de opdracht om een ontwerpoplossing te bedenken die helpt om seksuele straatintimidatie te verminderen. 

Het doel van ‘Mijn wens, mijn grens’ is dat leerlingen een eigen definitie van SSI kunnen vormen met behulp van de stelling en situatiekaarten en de digitale minigames. In het spel zit afwisseling van fysieke en online opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

ik in actie.jpg

Onderzoeken

Door middel van onder andere deskresearch, interviews, desteps en enquêtes hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van de doelgroep en de mogelijkheden binnen dit onderwerp. Voor dit project zijn wij drie keer gewijzigd van doelgroep, mede dankzij inzichten uit onderzoek en feedback van de opdrachtgever.

IMG_1184.JPG

Testen

Dit concept hebben wij in drie iteraties getest op wenselijkheid, gebruiksvriendelijkheid en innovatie. 

Tijdens de eerste iteratie kwam er naar voren dat er nog een funfactor miste en dat de doelgroep behoefte had aan een competitie element. Deze wens hebben wij verwerkt door een dader in het spel te plaatsen die de spelers tegen kunnen komen op het bordspel en hier actie tegen moeten ondernemen.

Uit de tweede test op wenselijkheid bleken er nog wat foutjes in het ontwerp van het bord te zitten en er was behoefte aan een tijdslimiet voor de discussie en stelling kaarten. Deze wijzigingen hebben wij vervolgens ook bij de derde iteratie.

Aan de hand van de resultaten van deze test hebben we de minigames gebruiksvriendelijker gemaakt door middel van het zichtbaar maken van de voortgang.

Storyboard.jpg

De doelgroep en andere belanghebbenden in laten leven in de context

Om ervoor te zorgen dat de doelgroep begreep hoe het spel Mijn wens, Mijn grens in zijn werk ging en om de opdrachtgever te overtuigen heb ik een storyboard gemaakt. Hierin wordt de context en het verloop van het spel duidelijk.

Blik Vooruit: Werk

Ontwerpproceskaart

Blik Vooruit: Video

Presentatie voor de opdrachtgever

Feedback Gemeente Rotterdam: " Het spel is een goed idee en de behoeften van de doelgroep, de context en het gebruik ervan is  uitgebreid onderzocht. Het eindproduct is uitgebreid uitgewerkt en gaat de diepte in. Dit team heeft ons commentaar goed verwerkt!

Onderdeel van de expo presentatie over Blik Vooruit op Miro die ik heb ontworpen (incl. storyboard).

6016b5f6eabae8b64510f2f2_Schermafbeeldin
Blik Vooruit: Welkom
bottom of page