top of page
IMG_0462.jpg

Breng het ter tafel

Het maakt niet uit welke cultuur, overal brengt eten mensen samen. Laten we dat moment nu eens gebruiken om naar elkaar te luisteren en solidairiteit te uiten. In een veilige omgeving uiteraard, met behulp van de tafeltetiquette.

Het eindresultaat

manifest vorm_page-0001.jpg
manifest vorm_page-0002.jpg

Hedonisme

Mijn manifest is ontstaan vanuit de overtuiging dat vrijwel iedereen plezier beleeft aan gezamenlijk aan tafel zitten en eten. Deze gezamenlijke activiteit zorgt ervoor dat mensen meer openstaan voor elkaar en de tijd nemen om naar elkaar te luisteren. Bovendien stelt de menukaart mensen in staat om te reflecteren op hun gedrag en zichzelf te verbeteren, één van de dimensies van de Schwartz waarden (afb. XXX – schwartz waarden dimensies).

Mijn waarden 

Zelfbepaling

In mijn leven staat zelfbepaling hoog in het vaandel omdat dit mij stimuleert om mijn eigen doelen te bepalen en nieuwsgierig te zijn naar de wereld om mij heen. Met mijn manifest wil ik mensen aanzetten tot het verdiepen in elkaar en elkaars cultuur (bijvoorbeeld eten). Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de nodige creativiteit om ervoor te zorgen dat mensen niet het gevoel hebben dat ik ‘met een vinger wijs’ dat ze iets niet goed doen door er een grapje van te maken 

Universalisme

In mijn manifest staat universalisme centraal omdat ik op basis van feiten de mensen wijs op de gevolgen van hun keuzes. Ik probeer hen hierbij te wijzen op het feit dat de we de aarde moeten beschermen en één moeten zijn met de natuur om ervoor te zorgen dat we over 100 jaar nog steeds op deze wereld kunnen wonen.

IMG_0465.jpg

Wat heb ik geleerd?

De opdracht om op creatieve wijze een ethisch manifest te vormen heeft mijn geleerd hoe ik mijn waarden en statements op toegankelijke wijze kan overbrengen naar anderen. Ik vond het fijn om een vorm te kunnen bedenken die dicht bij mijzelf lag; namelijk de affiniteit met eten en de hunkering naar kennis en informatie. Door deze aspecten te combineren en te koppelen aan de statements die ik heb opgesteld, heb ik mijn eigen ethisch manifest gevormd die uitdraagt wie ik ben als ontwerper en wat ik belangrijk vind in het leven.

Trevvel: Tekst
bottom of page